Proiect Nr.57 din 24-07-2006
Documentaţie privind Planul Urbanistic de Detaliu ...