Proiect Nr.51 din 19-10-2005
Documentaţie privind Planul Urbanistic de Detaliu ...