Proiect Nr.11 din 01-04-2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu L...