12. Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public, 2016