05. Strategia de transformare digitală pentru Municipiul Arad, 2019