ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru Tarla T 302, parcela A 2388 UAT Arad