ANUNȚ achiziție publică - întocmire Documentație tehnică de fundamentare în vederea obținerii Avizului Apelor Române pentru realizarea unor puțuri în cadrul proiectului "Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement"