PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PENTRU BUNURI IMOBILE - Ziua 29, luna DECEMBRIE, anul 2022 - LICITATIA VIII