Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și R.L.U – Modificare parțială PUZ și RLU aprobat prin HCLM Arad nr. 214/2017 și HCLM Arad nr. 220/2018 – Zona Industrie Nepoluanță, Producție, Servicii, Depozitare, Logistică - Municipiul Arad - 02.11.2023

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License