Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU – Construire zonă funcțiuni mixte:zonă rezidențială și funcțiuni complementare-comerț, servicii și spații administrative - Municipiul Arad - 05.04.2024

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License