Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, rezidențial-locuințe colective, servicii și comerț, cu amenajările aferente - Municipiul Arad, str. Dornei, nr. 50, str. Mucius Scaevola, nr. 16, 18 - 15.04.2024

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License