Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor PUD – Amplasare hală, cu păstrarea coeficienților de construibilitate stabiliți prin PUZ și RLU aprobat cu HCLMA 273/2022 și HCLMA 274/2022 - intravilan Municipiul Arad  CF 363967 Arad - 25.08.2023

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License