ANUNȚ DEZBATERI PUBLICE - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD