Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Proiect ”Actualizare Strategia de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Arad 2020 - 2030”- 23.06.2022