ANUNȚ - privind avizul de gospodărire a apelor - S.C. CTPARK ARAD NORTH S.R.L.